HemOm ossPå gångLänkarSponsorerChattKvinnojouren Regnbågen
HEDERSKULTUR
« Tillbaka

Om hederskultur

Hederskulturen är, likt diktaturen, ett system att utöva makt över andra människor. I samhällen utan välfärd är familjen och släkten/klanen den ekonomiska tryggheten. För att systemet ska fungera krävs orubblig lojalitet mellan familjens medlemmar. De manliga medlemmarna ska ha kontroll på kvinnorna annars innebär det en skam för hela släkten.

Hedersförtryck innebär att i olika grad beröva framförallt kvinnor deras möjligheter att ha en meningsfull fritid, skapa sin egen identitet, välja sin partner, utbilda sig och i slutändan leva ett självständigt liv. Det handlar om att vara livrädd att förlora sin oskuld vid fel tidpunkt med fel person.

För att kunna bryta sig loss ur denna släktkultur måste man vara stark. Många, både män och kvinnor, vill inget hellre än att slippa detta förtryck.

Sverige är en demokrati där de mänskliga rättigheterna gäller för alla. En grundläggande respekt för den enskilde råder och hennes rätt att göra självständiga val i livet. Hot, förtryck och våld är straffbart.

Kvinnojouren och tjejjouren ger stöd till kvinnor och tjejer som fråntas sina mänskliga rättigheter och hjälper dem att fatta egna beslut och ta kontrollen över sina liv.